Специалности Монтьор

 Монтьор на селскостопанска техника

.

.

Цели на обучението:
       
Професията е ориентирана към младежи, които желаят да получат професия, която ще им даде възможност да поправят, диагностират и управляват земеделска техника и прикачен инвентар.

 

Основни профилиращи предмети:
        Селскостопански машини, трактори и автомобили, диагностика и ремонт, икономиа.

 

Пълният курс на обучение 8-12 клас дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника". Учениците придобиват и провоспособност за водач на МПС категория "Т" след 11 клас, а за категория "В" и "С" в 12 клас

 

Професионалното технично обучение не намалява общообразователната подготовка!