Специалности Лозаро-винар

Лозаро-винар


.

.

Тази специалност е въведена през учебната   1999/2000 година.

Цели на обучението
        Тази специалност е ориентирана към младежи и девойки, които желаят в бъдеще да се занимават с отглеждане на лозя и правенето на вино. Традициите в лозаро-винарството в Перущица и близоста до много частни винарски изби - в Перущица, в Брестовица, в Пещера прави ориентацията им по-лесна.

 

       Основни профилиращи предмети
        Лозарство, растителна защита и агрохимия, технология на винопроизводството, машини във винопроизводството, микробиология, аграрно право, предприемачество, английски език. ПГЛВ "Христо Ботев" гр. Перущица разполага с добра материална база и специалисти за обезпечаване на обучението по тази специалност. Като чужди езици могата да се изучават: Английски  и Руски език
        В края на всяка учебна година има 2 седмици производствена практика, а последната година една седмица стаж в предприятие по избор и стаж в чужбина.
        За обучението в ЗИП от педагогическия екип са избрани две области:
-овощарство
-технология на винопроизводството и дегустация

 

Пълният курс на обучение е 8-12 клас и дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността "Лозаро-винар".

 

Изпити
        След 11 клас се провежда изпит за правоспособност за водач на МПС кат "Т", а след 12 клас изпит кат."В" и по желание кат."С". 
Средното образование се получава след завършен 12 клас, а изпита за придобиване на ІІ квалификационна степен е след 12 клас - теория и практика. 
Получаването на диплома дава възможност за продължаване на обучението във всеки ВУЗ.

 
РЕАЛИЗАЦИЯ:
-Техник-винар
-Започване на собствен бизнес като земеделски производител
-Организиране производство на лозов посадъчен материал и вино

 

 

 

Професионалното технично обучение не намалява общообразователната подготовка!