Новини и Съобщения

Проект ,,Еразъм+ - Равен шанс за европейска кариера в лозаро-винарството"

04.16.2019

Програма на ЕС за подпомагане на образованието.doc

ДЗИ по български език и литература

03.07.2019

 На 21.05.2019г. ще се проведе ДЗИ по български език и литература

начало: 08.00ч.

ДЗИ по втори избираем предмет

03.07.2019

На 23.05.2019г. ще се проведе ДЗИ по втори избираем предмет. 

Начало 08.00ч.