История

 

Град Перущица се намира на 23 км. югозападно от град Пловдив и на 25 км. югоизточно от град Пазарджик. Перущица е разположена в уникален природен район. Тя съчетава плодородието на полето с прохладата на планината, здравословен умерен климат и красива природна гледка. В този район селското стопанство е интензивно развито. Землището разполага с 24000 дка обработваема земя.

        През втората половина на 18 век започва развитието на просветното дело в Перущица. Видният просветен деец Хр. Г. Данов учителства в Перущица. Той слага край на килийното училище и поставя началото на светското образование. Негово е първото смесено училище.

        Развитието на винарството, лозарството, тютюнопроизводството, бубарството, както и създаването на земеделски дружества в началото на века, обръщат внимание на перущинци към развитието на земеделското образование. Пеурщинци са будни и трудолюбиви хора.

      През 1931г. се открива Държавното допълнително земеделско училище. През есента на 1932г. за негов директор е назначен Ангел Тимев - агроном вкатедра лозарство в агрономическия факултет, основател и редактор на сп. "Земеделски проблеми". През годините от 1932-1944 той развива огромна пропагандаторска, просветна и организационно обществена дейност за издигане културата на земеделие в района и защита на интересите на земеделските стопани в района. Това училище надхвърля значението си от местен характер, то се оформя като прогресивно огнище - за просвета в национален мащаб. В 1946 г. то е закрито. У перущинци се заражда идеята да се открие ново училище.

        Професионалната гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев" - гр. Перущица е основана през 1949г, като продължител на традициите на земеделското образование. Пъравта учебна година започва през месец октомври с три паралелки - 105 ученика със специалност "Лозаро-винарство". Първият директор на училището е Тодор Михайлов Милешев. Днес училището се помещава в масивна 4 етажна сграда и забележително педагогическо оборудване, стаи за преподаване, кабинети по биология, химия, лозарство, трактори и информатика. Училищео разполага и с Учебно производствена база - 132 дка собствена земя, учебни работилници, диагностично отделение, кабинети, площадки за селско стопански инвентар, полигон за кормуване и много селско стопаска техника: трактори, ремаркета, плугове, рейс, лек автомобил и др